Onze expertise kenmerkt zich door onze slimme wijze van omgaan met data en onze jarenlange ervaring met data analyse en business intelligence in verschillende branches.  We maken allereerst en vooral gebruik van onze eigen hersenen: een probleem globaal analyseren, opsplitsen, nog eens van een andere kant bekijken en het uiteindelijk oplossen begint toch allereerst bij de mensen zelf. En soms zijn problemen niet altijd even eenduidig op te lossen. Omgevingsfactoren beïnvloeden dan de beste oplossing.

De consultants van BIGorillas zijn ervaren in het doorgronden van business issues en hebben de expertise om deze om te zetten in concrete onderzoeksopdrachten. Hierbij is communicatie met opdrachtgever en stakeholders essentieel om een goede inschatting en opzet te realiseren. En natuurlijk is de inzet van tooling uiteindelijk onontbeerlijk. Zeker wanneer er informatie uit grote, gedifferentieerde datasets ontgonnen moet worden. BIGorillas kiest ervoor om haar expertise in tooling vooral rondom de producten van Informatica, Microsoft en Qlik op te bouwen. Veel bedrijven maken standaard gebruik van Microsoft licenties en hebben daarmee ook de enorme rijkdom die deze tools meebrengen al in huis. Daarmee blijven de kosten beperkt om middels deze tools de eerste en ook verdere stappen op het gebied van Big Data en uitgebreide data analyse te zetten. Daarnaast zijn Informatica en Qlik beiden zeer breed ingezette tools waarbij we bijna van een marktstandaard kunnen spreken.