Organisaties dienen steeds vaker aan interne en externe stakeholders aan te tonen dat zij in staat zijn (financiële) cijfers op een gecontroleerde en kwalitatief juiste wijze te rapporteren. Het rapportageproces moet aantoonbaar ‘in control’ zijn door invulling te geven aan een aantal randvoorwaarden:

  • Definities: wat wordt door de organisatie verstaan onder (juiste) kwaliteit van data?
  • Risicomanagement: het identificeren en beheersen van procesrisico’s die impact kunnen hebben op de (data-)kwaliteit.
  • Control: bewerkstelligen dat relevante sets van data correct en compleet blijven gedurende het transport, verwerking en opslag in de procesketen.
  • Compliance: het verschaffen van transparantie aan interne en externe stakeholders over de rapportageprocessen.

Aantonen dat deze ‘in control’ zijn middels de juiste bewijsvoering en daarmee voldoen aan de vereisten.

 

BIGorillas heeft een eigen methodiek ontwikkeld: BIG-Control Framework. We hebben uitgebreide ervaring met het definiëren, opzetten en implementeren ervan. Het is een dynamische omgeving waar alle gegevens rondom het statisch en dynamisch proces worden vastgelegd en het vormt de basis om te rapporteren over de kwaliteit van het proces. Onze ervaring strekt van de initiatie van een Control Framework tot en met de goedkeurende audit op het proces.

Graag vertellen we u meer over ons BIG-CF en onze visie op het begrip Control Framework.