Business Intelligence (BI) is een containerbegrip voor de brede variëteit aan verschillende software tools die gebruikt worden om ruwe data (of Big Data) te analyseren.
BI als discipline bestaat uit een aantal gerelateerde activiteiten zoals data mining, (online) analytical processing, querying en reporting. Bedrijven gebruiken BI om hun besluitvormingstrajecten te verbeteren en beter te onderbouwen, om besparingskansen en nieuwe business opportunity’s te identificeren. Reporting is het structureren van informatie op zo een manier dat het gebruikt kan worden voor het meten en monitoren van de bedrijfsprestaties. BI is meer dan corporate reporting en meer dan een set van tools om data uit Enterprise systemen te extraheren. Management gebruikt BI om inefficiënte business processen te identificeren en deze te verbeteren. Met de huidige tools kunnen in een kort tijdsbestek business besluiten genomen worden, onderbouwd met harde cijfers. In tegenstelling tot het verleden, waar besluiten genomen werden die vaak gebaseerd waren op gevoel en verwachtingen.

Voor meer informatie neem contact met ons op.