Business Intelligence (BI) is een containerbegrip voor de brede variëteit aan verschillende software tools die gebruikt worden om ruwe data (of Big Data) te analyseren.
BI als discipline bestaat uit een aantal gerelateerde activiteiten zoals data mining, (online) analytical processing, querying en reporting.
Bedrijven gebruiken BI om hun besluitvormingstrajecten te verbeteren en beter te onderbouwen, om besparingskansen en new business opportunities te identificeren. BI is meer dan corporate reporting en meer dan een set van tools om data uit Enterprise systemen te extraheren. Management gebruikt BI om inefficiënte business processen te identificeren en deze te verbeteren.
Met de huidige tools kunnen in een kort tijdsbestek business besluiten genomen worden, onderbouwd met harde cijfers. In tegenstelling tot het verleden, waar besluiten genomen werden die vaak gebaseerd waren op gevoel en verwachtingen.
Hoewel de mogelijkheden van BI enorm zijn is een implementatie zeker geen sinecure. Succes en adoptie wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de data.  Wij geloven dat je alleen ergens heel goed in kunt worden, als je je specialiseert. Daarom specialiseerden wij ons in BI met behulp van Microsoft tooling.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over onze BI expertise.