Big Data en Data Analyse: oude wijn in nieuwe zakken?
Ja, bij BIGorillas vinden we veel van de thema’s en begrippen rond Business Intelligence, Data Driven Operations, Data Analyse en Big Data niets nieuws. Via onze zintuigen verzamelen we alle mogelijke gegevens en na een (onbewuste) analyse stemmen we ons gedrag daarop af, iets wat we al tienduizenden jaren in onze analoge leefomgeving doen. Ook Data Driven Business Operations is voor BIGorillas inherent aan bedrijfsvoering. Want welk bedrijf verzamelt geen informatie (analoog of digitaal) om medewerkers en productie te sturen, klanten te selecteren en te rapporteren? De gehele procesindustrie kan niet eens bestaan zonder data, analyse en daaropvolgende sturing.

Kortom, wij als mens hebben nooit anders gedaan, en de introductie van Big Data is dus als fenomeen niet nieuw.
Wat wel nieuw is, is de mogelijkheid die we tegenwoordig hebben om vele malen grotere hoeveelheden data te verwerken. Daarnaast maakt de enorme rekenkracht van huidige computers een vorm van kunstmatige intelligentie mogelijk.
Die combinatie van digitale intelligentie en enorme hoeveelheden data (met name doordat alles en iedereen steeds meer op het internet is aangesloten) bieden natuurlijk nieuwe mogelijkheden voor verdere optimalisatie van bedrijfsprocessen. We zijn in staat om steeds meer factoren mee te laten spelen in onze overwegingen. Sales kan beter gevoed worden met concretere en specifiekere leads, het voortbrengingsproces kan verder ‘getuned’ worden zodat opbrengst maximaal is tegen minimale kosten, en uitlevering wordt steeds efficiënter door betere plannings- en routeringsmogelijkheden.

BIGorillas heeft in uiteenlopende projecten ervaring opgedaan in het samenbrengen en analyseren van ruwe data en deze aan te wenden voor business sturing. Dit varieert van risicomodellen voor verzekeraars, tot operationele sturing van treinpersoneel en het aansturen van inkooporganisaties.
Graag vertellen we u meer over onze specifieke ervaringen in deze projecten en hoe we onze kennis en ervaring binnen uw bedrijf kunnen inzetten.


Medewerkers van BIGorillas zijn betrokken geweest in de ontwikkeling en implementatie van het nationale 112-Meldkamersysteem: een real time omgeving waarbij op basis van verschillende gegevensbronnen (mensen die bellen, signaleringsystemen, weer, verkeer) realtime analyses plaatsvinden en directe acties worden bepaald om noodsituaties te bestrijden: soms letterlijk een zaak van leven of dood.

De mooiste juweeltjes aan informatie halen onze consultants uit bedrijfsdata middels analyse, extractie, modellering, transformatie en combinatie.  Maar het gebruiken van deze technieken brengen wel de nodige (proces)risico’s met zich mee. Zeker wanneer de informatie gebruikt gaat worden in bedrijfskritische rapportages zoals jaarverslagen of aan externe toezichthouders. Dan moet het voortbrengingsproces van de middels business intelligence verkregen informatie voldoende en juist gecontroleerd zijn, zodat iedereen 100% kan vertrouwen op de informatie.
Overal waar in het voortbrengingsproces data wordt veranderd, is er een risico dat dit niet juist gebeurt. Elke fout, hoe klein ook, kan grote gevolgen hebben.
Bij een grote verzekeraar heeft BIGorillas succesvol een Control Framework geïmplementeerd: uit vele bronnen wordt verzameld data om de risicomodellen te voeden. Met dit Framework is men in staat alle mogelijke risico’s in het voortbrengingsproces van de risicocijfers te identificeren, te monitoren en daar waar nodig bij te sturen. Een essentiële voorwaarde die De Nederlandse Bank aan verzekeraars stelt, om gebruik te kunnen maken van eigen modellen en data.