ONZE GORILLA'S

Onze expertise kenmerkt zich door onze slimme wijze van omgaan met data en onze jarenlange ervaring met data analyse en business intelligence in verschillende branches.  We maken allereerst en vooral gebruik van onze eigen hersenen: een probleem globaal analyseren, opsplitsen, nog eens van een andere kant bekijken en het uiteindelijk oplossen begint toch allereerst bij de mensen zelf. En soms zijn problemen niet altijd even eenduidig op te lossen. Omgevingsfactoren beïnvloeden dan de beste oplossing.

Onze consultants zijn ervaren in het doorgronden van business issues en hebben de expertise om deze om te zetten in concrete onderzoeksopdrachten. Hierbij is communicatie met opdrachtgever en stakeholders essentieel om een goede inschatting en opzet te realiseren. En natuurlijk is de inzet van tooling uiteindelijk onontbeerlijk. Zeker wanneer er informatie uit grote, gedifferentieerde datasets ontgonnen moet worden. BIGorillas kiest ervoor om haar expertise in tooling vooral rondom de producten van Informatica en Microsoft verder op te bouwen.